Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende het evenement "Culturele Hoofdstad van Europa" voor 2012