Rakstisks jautājums E-0556/10 iesniedza Willy Meyer (GUE/NGL) un Sabine Lösing (GUE/NGL) Padomei. Cilvēktiesību aizstāvju kriminalizācija un apspiešana Čjapasā (Meksika)