Lieta T-808/19 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2020. gada 29. janvāra rīkojums – Silgan International un Silgan Closures/Komisija (Pagaidu noregulējums – Konkurence – Informācijas pieprasījums – Regulas (EK) Nr. 1/2003 18. panta 3. punkts – Pieteikums par izpildes apturēšanu – Steidzamības neesamība)