Lieta T-92/05: Pirmās instances tiesas 2006. gada 17. septembra rīkojums — movingpeople.net pret ITSB — Schäfer ( movingpeople.net ) (Kopienas preču zīme — Kopienas grafiska preču zīme movingpeople.net — Valsts vārdiskas preču zīmes MOVING PEOPLE īpašnieka iebildums — Daļējs reģistrācijas atteikums — Agrākas preču zīmes iegūšana, ko veic prasītājs — Tiesvedības izbeigšana)