Ģenerāladvokāta Mischo secinājumi, sniegti 1988. gada 17.martā. # Eiropas Kopienu Komisija pret Beļģijas Karalisti. # Lieta 307/86. Komisija/Beļģija TITJUR