Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 40, 17 februari 1995