Kawża T-190/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ April 2018 – Azarov vs Il-Kunsill (“Politika estera u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi adottati fir-rigward tas-sitwazzjoni fl-Ukraina — Iffriżar ta’ fondi — Lista ta’ persuni, entitajiet u korpi li għalihom japplika l-iffriżar ta’ fondi u ta’ riżorsi ekonomiċi — Żamma ta’ isem ir-rikorrent fil-lista — Drittijiet tad-difiża — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba — Użu ħażin ta’ poter — Dritt għall-proprjetà — Dritt għal-libertà ta’ intrapriża — Żball manifest ta’ evalwazzjoni”)