Lieta C-356/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 31. maijā iesniedza Landesgericht Salzburg (Austrija) – Christian Gmoser/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich