Rakstisks jautājums P-006190/11 Keith Taylor (Verts/ALE) Komisijai. ES piešķirtais finansējums Ahava Dead Sea Laboratories