Rakstisks jautājums P-5650/08 iesniedza Christofer Fjellner (PPE-DE) Komisijai. Iespējamie Civildienesta noteikumu pārkāpumi Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorātā