/* */

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-497/09, C-499/09, C-501/09 και C-502/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 10ης Μαρτίου 2011 [αίτηση του Bundesfinanzhof (Γερμανία), για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Finanzamt Burgdorf (C-497/09), CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG, πρώην Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG (C-499/09), Lothar Lohmeyer (C-501/09), Fleischerei Nier GmbH & Co. KG (C-502/09) κατά Manfred Bog (C-497/09), Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (C-499/09), Finanzamt Minden (C-501/09), Finanzamt Detmold (C-502/09) [Φορολογία — ΦΠΑ — Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ — Άρθρα 5 και 6 — Χαρακτηρισμός εμπορικής δραστηριότητας ως «παράδοση αγαθών» ή «παροχή υπηρεσιών» — Παροχή γευμάτων ή τροφίμων ετοίμων προς άμεση κατανάλωση από κιόσκια ή κινητές καντίνες — Προσφορά σε κινηματογραφικές αίθουσες ποπκόρν και τορτίγιας (νάτσος) προς άμεση κατανάλωση — Επιχείρηση τροφοδοσίας και διανομής κατ’ οίκον — Παράρτημα H, κατηγορία 1 — Ερμηνεία του όρου «τρόφιμα» ]