Rakstisks jautājums E-6192/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Padomei. Kontrolēta valsts bankrota procedūra, ko ierosinājusi Vācija