Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/2176 (2020. gada 12. novembris), ar ko attiecībā uz programmatūras aktīvu atskaitīšanu no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 241/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ)