Lieta F-93/12: Prasība, kas celta 2012. gada 6. septembrī — ZZ /Komisija