Byla T-111/15: 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ryanair ir Airport Marketing Services / Komisija (Valstybės pagalba — Šarantos oro uostų jungtinių profesinių sąjungų ir „Ryanair“ bei jos dukterinės bendrovės „Airport Marketing Services“ sudaryti susitarimai — Oro uosto paslaugos — Rinkodaros paslaugos — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka ir kuriuo nurodoma ją susigrąžinti — Valstybės pagalbos sąvoka — Priskirtinumas valstybei — Prekybos ir pramonės rūmai — Pranašumas — Privataus investuotojo kriterijus — Susigrąžinimas — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnis — Teisė susipažinti su byla — Teisė būti išklausytam)