EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 106/98 (1998. gada 27. novembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)