Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9870 – Total Direct Energie/Kernaman) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 257/03