Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9870 – Total Direct Energie/Kernaman) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2020/C 257/03