Lieta T-403/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 9. aprīļa rīkojums — Beļģija/Komisija