Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță (camera a patra) din data de 18 aprilie 2007.