Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 18 april 2007.$