Απόφαση του Πρωτοδικείου (τέταρτο τμήμα) της 18ης Απριλίου 2007.