Rakstisks jautājums P-5600/08 iesniedza Frank Vanhecke (NI) Komisijai. Direktīvas Nr. 91/414/EK grozījumi