Valsts atbalsts — Spānija — Valsts atbalsts C 20/07 (ex NN 31/07) — Pickman — Uzaicinājums iesniegt apsvērumus saskaņā ar EK līguma 88. panta 2. punktu (Dokuments attiecas uz EEZ)