Lieta T-568/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 7. novembra spriedums – Local-e-motion/EUIPO – Volkswagen (“WE”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “WE” reģistrācijas pieteikums – Agrāka valsts vārdiska preču zīme “WE” – Relatīvs atteikuma pamats – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)