Rakstisks jautājums E-1705/09 iesniedza Renate Weber (ALDE) Komisijai. Tiesu iestāžu reforma Rumānijā — maģistratūras augstākās padomes tiesu inspekcijas inspektoru izvēles un nominācijas procedūra