Lieta T-60/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 12. novembra spriedums — Spānija/Komisija (ELVGF — Garantiju nodaļa — Izdevumi, kas ir izslēgti no Kopienas finansējuma — Augļu un dārzeņu nozare — Vides aizsardzība — Administratīvais process)