Maizena u.c. Ģenerāladvokāta Mischo secinājumi, sniegti 1987. gada 11.jūnijā. # Maizena GmbH un citi pret Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM). # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Vācija. # Lieta 137/85. TITJUR