Valsts atbalsts — Vācija — Valsts atbalsts C 34/08 (ex N 170/08) — LIP — Deutsche Solar — Aicinājums iesniegt apsvērumus saistībā ar EK līguma 88. panta 2. punkta piemērošanu (Dokuments attiecas uz EEZ)