Lieta C-62/06: Tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 18. decembra spriedums ( Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas / ZF Zefeser — Importação e Exportação de Produtos Alimentares Lda (Regula (EEK) Nr. 1697/79 — 3. pants — Ievedmuitas nodokļa vēlāka piedziņa — Krimināli sodāma rīcība — Iestāde, kuras kompetencē ir rīcības kvalifikācija)