/* */

Komisijas lēmuma kopsavilkums ( 2007. gada 11. oktobris ) attiecībā uz procesu saskaņā ar EK līguma 82. pantu (Lieta COMP/B-1/37.966 — Distrigaz)