Rakstisks jautājums E-5729/09 iesniedza Corina Creţu (S&D) Komisijai. Komisijas veiktā papildu resursu mobilizācija un efektīvu rīcības plānu īstenošana nolūkā samazināt bērnu mirstību