Usinor/Komisija Ģenerāladvokāta Mischo secinājumi, sniegti 1986. gada 7.maijā. # Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France (Usinor) SA pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Lieta 185/85. TITJUR