TITJUR Tiesas spriedums (otrā palāta) 1989. gada 13. decembrī. # Augustin Oyowe un Amadou Traore pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Ierēdņi. # Lieta C-100/88. Oyowe un Traore/Komisija