Rakstisks jautājums E-4337/07 iesniedza Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN) Komisijai. Sadedzināšanas iekārtas Sicīlijā: procedūrā pieļautie pārkāpumi