Rakstisks jautājums E-0525/08 iesniedza Jens Holm (GUE/NGL) un Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) Komisijai. Margot Wallström un Lisabonas Līguma konsolidētās versijas nepublicēšana