Rakstisks jautājums E-2314/07 iesniedza Erik Meijer (GUE/NGL) un Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) Komisijai. Galīgie lēmumi par to, kā iespējams izvairīties no svarīgu dabas vērtību postīšanas, kas notiktu autoceļa būvniecības rezultātā Kresna Gorge apvidū Bulgārijā