2008/991/EK: ĀKK un EK Ministru padomes Lēmums Nr. 3/2008 ( 2008. gada 15. decembris ), ar kuru pieņem grozījumus Partnerattiecību nolīguma IV pielikumā