Rakstisks jautājums E-6154/07 iesniedza Ashley Mote (NI) Komisijai. Romu bērnu diskriminācija Čehijas Republikā