Tiesas spriedums 1987. gada 18. jūnijā. # Centre public d'aide sociale de Courcelles pret Marie-Christine Lebon. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Cour du travail de Mons - Beļģija. # Darba ņēmēju brīva pārvietošanās - Vienlīdzīga attieksme. # Lieta 316/85. TITJUR Lebon