Ieteikums Padomes atzinums par atjaunināto Kipras konverģences programmu 2006.–2010. gadam saskaņā ar 9. panta trešo punktu Padomes 1997. gada 7. jūlija Regulā (EK) Nr. 1466/97