Rakstisks jautājums E-3878/09 iesniedza Anna Záborská (PPE) Padomei. Likuma par mazākumtautību valodu izmantošanu (1999. gada 10. jūlijs), ko 2009. gada 30. jūnijā grozījis Slovākijas parlaments, atbilstība