Wyrok Sądu pierwszej instancji (trzecia izba) z dnia 30 stycznia 2008 r.#Ioannis Terezakis przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.#Dostęp do dokumentów instytucji - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty dotyczące budowy nowego międzynarodowego portu lotniczego w Atenach-Spata - Odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych - Wyjątek dotyczących ochrony celów audytu - Częściowy dostęp.#Sprawa T-380/04. Wyrok Sądu pierwszej instancji (trzecia izba) z dnia 30 stycznia 2008 r.