TITJUR Pirmās instances tiesas spriedums (trešā palāta) 2007. gada 7.martā. # Paulo Sequeira Wandschneider pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Ierēdņi - Prasība atcelt tiesību aktu - Pamatojums - Prasība par zaudējumu atlīdzību. # Lieta T-110/04. Sequeira Wandschneider/Komisija