Rechtssache C-498/06: Vorabentscheidungsersuchen des Juzgado de lo Social de Algeciras eingereicht am 7. Dezember 2006 — Maira María Robledillo Núñez/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)