Komisijas Lēmums ( 1997. gada 7. jūlijs ), ar ko izveido pagaidu sarakstus ar trešo valstu uzņēmumiem, no kuriem dalībvalstis atļauj medījamo dzīvnieku gaļas ievedumus (Teksts attiecas uz EEZ) (97/468/EK)