Geist/Komisija TITJUR Tiesas spriedums (trešā palāta) 1984. gada 5. aprīlī. # Jean-Jacques Geist pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Lieta 285/81 - Rév. I un Rév. II.