/* */

Lieta C-16/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 22. janvārī ierosinājusi Marguerite Chetcuti par Pirmās instances tiesas (ceturtā palāta) 2006. gada 8. novembra spriedumu lietā T-357/04 Chetcuti pret Komisiju