Rakstisks jautājums E-4882/08 iesniedza Esko Seppänen (GUE/NGL) Komisijai. Iespiestās publikācijas vispārējai izmantošanai