Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 287, 10 ta' Novembru 2008